Naša kultura ne daje prostor za muškarca kao žrtvu

Možda će se feministkinje u nama nasmijati tvrdnji da nasilje ne poznaje pol, ali i to je jedna od istina koju često zanemarujemo.

Počev od same činjenice da i muškarci imaju emocije, mogu biti poniženi, razočarani i uvrijedjeni, samim tim i oni koji trpe nasilje.

Nasilje u djetinjstvu i doba adolescencije, muška osoba može trpjeti u porodici, među vršnjacima i na internetu, ali i od strane drugih odraslih - ne zaboravljamo seksualno nasilje kao čestu pojavu nasilja nad dječacima.
U odrasloj dobi opet se ne isključuje porodično nasilje i nasilje od strane društva, dodaje se mogućnost za mobing i partnersko nasilje.

Muškarcima je potrebno više vremena da osvijeste da su žrtve nasilja, čak i kada to sebi priznaju, neće priznati okolini, jer mogu doživjeti dodatno poniženje.

Postoji drugo rešenje i onda kada mislite da je potrebno samo da budete hrabri, ipak vas mogu nadjačati ljutnja i bijes i pogoršati mentalno stanje.

Izvor: link